Puun tuenta

Arvokkaalle ja rakkaalle puulle voidaan saada lisää elinvuosia pienentämällä repeämään alttiita oksia ja tukemalla latvus puun tukemiseen tarkoitetuilla tuentaliinoilla. Tuentaliinat eivät oikein asennettuna vahingoita puuta ja ne täytyy uusia noin viiden vuoden välein.
Arboristi osaa arvioida puun kunnon ja sen perusteella valita tuentatyypin ja oikean asennuskorkeuden, sekä mahdollisen latvuksen pienennystarpeen.

Puun arvonmääritys

Kaupunkipuiden arvonmääritys tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi vahingonkorvaustapauksissa, kun puuta on vaurioitettu tahallisesti tai tahattomasti. Puunhoitajan tekemä puun arvon määrittäminen huomioi puun kunnon ennen ja jälkeen vaurion syntymisen, sekä monia muita asioita puun elinkaaren ajalta. Lisäksi arvioon sisältyy mahdollisen uuden, korvaavan puun istutuksesta ja hoidosta aiheutuvien kulujen huomioiminen.

Kuntoarvio

Puun kunnon seuraaminen on puun omistajan velvollisuus. Jos puuhun ilmestyy kääpiä, halkeamia, se kuivuu nopeasti tai jokin muu seikka epäilyttää puun terveydessä tai turvallisuudessa, on puun kunto syytä tutkia tarkemmin. Arboristi tuntee mm. eri puulajeja lahottavien kääpien vaikutuksen puun kuntoon ja osaa arvioida jatkotoimenpiteiden kiireellisyyden. Kuntokartoitus tehdään ensisijaisesti silmämääräisen arvion perusteella, mutta tarvittaessa apuna voidaan käyttää tarkoituksenmukaista mikroporaa tai ultraäänilaitetta, jotka mittaavat puuaineksen tiheyttä ja kovuutta.

Viheralan työt

Istutusalueiden hoito sekä pienten pensaiden ja viheraitojen hoitoleikkaukset.

Back to top