Rakenneleikkaus

Puun leikkaaminen on hyvä aloittaa jo nuorena, kunnollisen juurtumisen jälkeen. Säännöllisillä leikkauksilla voidaan ohjata puun kasvua ja edesauttaa hyvää rakennetta. Samalla voidaan esimerkiksi miettiä mikä isoksi kasvaneen puun oksakorkeuden halutaan olevan ja valmistella puuta jo nuorena siihen.
Puusta saadaan hyvä ja terverakenteinen, kun sen leikkaukset ajoitetaan usealle vuodelle, eikä oksia poisteta liikaa yhdellä kertaa.
Säännölliset, nuorena aloitetut rakenneleikkaukset varmistavat sen, ettei puusta tarvitse poistaa isoksi kasvaneita oksia ja tehdä suuria leikkaushaavoja, mikä rasittaa aina puuta ja sen terveyttä.

Hoitoleikkaus

Hoitoleikaamalla puulle voidaan saada lisää elinaikaa, sen latvusta voidaan tarvittaessa keventää ja leikkauksilla voidaan myös ennaltaehkäistä kuivuneiden tai revenneiden oksien pudotessaan aiheuttamia vahinkoja.
Hoitoleikkauksessa puusta poistetaan kuolleet ja vaurioituneet oksat sekä esimerkiksi rakennusten seinään ja katolle kasvaneita oksia.
Leikkaukset suunnitellaan ja toteutetaan aina puun kunnon perusteella, tapauskohtaisesti.
Hoitoleikkaukset tehdään pääsääntöisesti kiipeillen, jolloin koko puu saadaan hoidettua tyveltä latvukseen asti tarkasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Back to top