Puiden istutus

Puun istuttaminen ei ole rakettitiedettä, mutta taimien valinnalla ja – istuttamisella luodaan pohja puun menestymiselle kasvupaikallaan tulevaisuudessa. Näin ollen istuttaminen on yksi puun elinkaaren tärkeimmistä vaiheista.

Puun terveelle kasvulle ja pitkäikäisyydelle merkittävimpiä asioita ovat:

  • Oikea puu oikeaan paikkaan – puulla täytyy olla tilaa kasvaa ja jo istutusvaiheessa tulee huomioida puun koko suurena ja riittävä etäisyys mm. rakenteista. Lisäksi on aina syytä pohtia, soveltuuko jokin tietty puulaji kasvupaikalleen maisemallisesti tai ilmastollisesti.
  • Kestävä ja laadukas taimimateriaali – taimien valinnassa on kiinnitettävä huomiota juuriston- ja rungon terveyteen ja siihen, missä taimi on tuotettu.
  • Istutussyvyys – liian syvälle istuttaminen on yksi merkittävimmistä syistä puun huonolle kasvuun lähdölle.
  • Jatkohoito – kastelu, juurtumisen tarkkailu ja hoitosuunnitelma siitä eteenpäin.

Puunhoidon ammattilainen osaa suunnitella, opastaa ja toteuttaa kaikki istutusvaiheen työt, sekä laatia istutuksen jälkeisen hoitosuunnitelman.

Ota yhteyttä, kun suunnittelet puiden uusimista ja istuttamista!

Back to top